خدمات
اپلیکیشن
کاری واش

بهترین کیفیت در اجرا

شستشو با مواد نانو
تمیزی بی همتا
صرفه جویی در مصرف آب

 
کاری واش

براقی خودرو

با کاری واش و مواد نانوی مخصوصی که در آن به کار گرفته می شود می توانید به درخشندگی بی همتایی که ارزویش را دارید دست یابید

 
کاری واش

نظافت داخلی خودرو

از بین رفتن بوی بد ماشین و جارو و درخشندگی داخلی خودروی شما با استفاده از مواد نانو تخصص ماست

 
کاری واش

موتور شویی خودرو

با مواد نانو می توانید تمام گرد و جرم و روغنی که در متور و کاپوت ماشین دارید را خیلی زود برطرف نمایید.

 
کاری واش

روشویی

با استفاده از مواد نانو به بهترین کیفیت در شستشو دست یابید. بدون آسیب رسیدن به بدنه خودرو و دستیابی به تمیزی طولانی تر

تیم مدیریتی
مهندس احسان زمانی و دکتر علی زمانیکوله باری از تجربه برای شما


دانلود اپلیکیشن کاری وش